Tambos principals (4)

Tambos individuals (13 - 3 renovats)

Maloca (capacitat per 15 o 20 persones)

Serveis higiènics exteriors

Cuina (amb energía solar)

Panell solar (alimenta cuina i menjador)

Actualitzat

02/12/2017