Benvinguts

 

Què és la NOVA TERRA? 

És un espai màgic a la selva peruana, creat per acollir a persones amb l’intenció sincera de conèixer-se a sí mateixes, sanar-se, créixer, conviure i així contribuir, per efecte de ressonància, a l’evolució de l’espècie Humana i del Paradís anomenat “planeta Terra”.

Dins el seu espai d'influència, té com a prioritat la protecció i cura de la vegetació i fauna autòctona, conscienciant i promovent el respecte vers la natura.

És al mateix temps un centre on es possible realitzar tot tipus de teràpies, meditació, ioga, cerimònies amb plantes mestres, dietes o altres activitats que serveixin per el despertar i el desemvolupament de la Consciència, respectant TOTA forma de Vida, tant animada com “aparentment” inanimada.

Un espai creat amb el "somni" de fer realitat una nova Comunitat (Comú-Unitat).

Un dels principis en que està concebuda i creada es el de treballar per i promoure al bé comú i la col·lectivitat.

En coherència  amb aquest principi, la NovaTerra té, en quant tingui les possibilitats, com objectiu vers els habitants de San Pedro, gestionar, informar i donar suport en temes de sanitat, higiène, nutrició,.... així com portar a terme diversos tallers dirigits als nens i nenes del poble, com ara ceràmica (creativitat, estris……), pintura, tints naturals de l'entorn, etc……festes infantils (jocs no competitius, pallasos, etc…), obres de teatre…..

És un màgic i potent lloc que cal sentir i respirar en persona, ja que és l’experiència directa la que ens permet “conèixer realment” allò de que es parla.

Vine i ho comprovaràs !!!!

 

EL PROJECTE

El principi es remunta a finals de l'any 2004, en un primer i excitant viatge al Perú. Al cap de tres anys i havent mantingut el contacte amb una família de San Pedro de Cumbaza on m’hi havía estat durant un mes, va “sorgir” la possibilitat d’adquirir un bon espai a la selva, antigament cultivat. I així va ser que l'octubre del 2007 es va comprar el “fundo” (finca)      

En tractar-se d'un espai prou gran, gaire bé 11 hectàrees, se'm va "obrir" la possibilitat del projecte tal i com ara és concebut: la major part conservació i protecció de la selva, unes poques hectàrees per cultius i horta i, com batec central, la creació d’un espai on fer realitat el somni d'un nou model de convivència i harmonia entre les persones, un espai de sanació integral a tots els nivells, un espai on oferir una nova experiència de Vida, una "Nova Terra".

 

PER COMPARTIR AMB

Persones que estan compromeses en el seu creixement humà i espiritual.

Persones que estimin la natura, respectant-la i gaudint-la, sabent que no hi ha separació entre mare i fills.

Persones que visquin des del respecte a tot, l'acceptació de les diferències, des de l'Amor i que sentin el desig imperiós de compartir-ho.

Persones amb l'anhel de crear una Nova Humanitat, una nova Comunitat (Comú-Unitat), disposades a viure des d'aquesta pulsió interna, per compartir i expandir entre tot@s aquest Nou Món que ja s'està manifestant en els nostres cors !!!

 

RECURSOS 

El projecte s'ha creat a partir dels recursos econòmics propis i de persones que, d’una manera desinteressada, hi van col·laborar en els seus inicis. Actualment son les estades i els treballs amb grups i persones que realitzem a la Nova Terra els que permeten la continuïtat i creixement del projecte.

Tots els ajuts son molt benvinguts, gràcies !!!

 

 

ENLLAÇOS:

Entrevista realitzada per la revista “ Karma digital “

http://www.productoskarma.com/MAGAZINE.aspx?Pag=MAGAZINE/ENTREVISTAS/091209corbera.htm

 

“Vivencies” dels visitants

http://elmundoylakarmela.blogspot.es/i2011-06/

http://lucillerosa.bee27.com/articles.php?lng=fr&pg=19  (francès)

 

http://perdudesperlesameriques.blogspot.com/2010/11/tarapoto-i-san-antonio-de-cumbaza-selva.html

 

 

 

Nou Cel des de Nova Terra
Nou Cel des de Nova Terra

Actualitzat

20/06/2023